Hipoteka Odwrócona

Autor - doradca

5 powodów, dla których warto skorzystać z odwróconej hipoteki

Odwrócony kredyt hipoteczny cieszy się sporym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych i krajach zachodniej Europy. Prawdopodobnie tak też będzie w Polsce. Po kilku zmianach został ostatecznie przyjęty przez Sejm i Senat projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ma stanowić pomoc finansową osobom, które posiadają prawo do nieruchomości, a w zamian za przekazanie (po śmierci) prawa do niej otrzymają od banku, czy innej wiarygodnej instytucji finansowej, na jasno określonych warunkach, środki finansowe w dowolnej walucie, w ratach, bądź jednorazowo na dowolny cel. Na dzień dzisiejszy można, na podstawie obserwacji w innych krajach, stwierdzić, że odwrócona hipoteka ma więcej zalet, niż wad. Jest przynajmniej pięć powodów, dla których będzie warto skorzystać z odwróconej hipoteki.

Po pierwsze, mimo braku ograniczeń wiekowych w ustawie, odwrócona hipoteka wspomoże osoby starsze, po 60 roku życia, których sytuacja finansowa jest średnia lub trudna. Będą mogły z niej skorzystać również małżeństwa.

Po drugie odwrócona hipoteka umożliwi „odmrożenie” środków skumulowanych w nieruchomości w wybranej formie – ratalnej czy jednorazowej bez potrzeby innych, bieżących spłat. Nie jest tez brany pod uwagę wiek, dochody, stan zdrowia, czy zdolność kredytowa potencjalnego „kredytobiorcy”.

Po trzecie ustawa gwarantuje, że przez cały czas obowiązywania umowy o odwróconej hipotece właścicielem nieruchomości pozostaje jej dotychczasowy właściciel. Zabezpieczenie banku polega na wpisie hipoteki w Księdze Wieczystej. Może tam mieszkać, korzystać z dóbr pod warunkiem należytej dbałości o nieruchomość, dokonywania opłat i najpewniej ubezpieczenia. Przejęcie nieruchomości przez bank następuje w chwili śmierci klienta, jeśli nie wyrażą chęci na spłatę jego spadkobiercy (mają na to rok). Obecna renta dożywotnia nie daje takich gwarancji.

Doradcy finansowi - multiformularz

Czwartym powodem może być pomoc odwróconej hipoteki w spłacie innych zobowiązań, w celu choćby uniknięcia egzekucji komorniczej itp. Takich sytuacji w kraju jest coraz więcej. Duża liczba osób, także młodych, nie może zaciągnąć kredytu z uwagi na brak zdolności kredytowej. Odwrócona hipoteka może im pomóc, gdyż ustawodawca nie określił grupy wiekowej osób, które z niej mogą skorzystać. Po poprawie sytuacji finansowej takie osoby będą mogły spłacić wierzytelność i wykreślić wpis hipoteki w Księdze Wieczystej.

Piąty powód dotyczy szczególnie osób, którzy albo nie maja spadkobierców, albo z różnych powodów nie chcą, by nieruchomość wchodziła po śmierci do masy spadkowej i podziału. Po śmierci właściciela nieruchomości przejdzie ona na własność banku, czy instytucji udzielającej kredytu odwróconej hipoteki. Wtedy spadkobiercy będą mogli ją „przejąć” dopiero po spłacie zobowiązania.

To, co jedni uważają za plus, inni mogą postrzegać inaczej. Jedno jest pewne – przed podjęciem decyzji warto wspomóc się fachową wiedzą, rozważyć dokładnie ewentualne korzyści i straty. Należy liczyć się z dodatkowymi kosztami (które obniżą wycenioną wartość kredytu, stąd nie uzyskamy 100% wartości nieruchomości) związanymi z prowizją, kosztami kredytodawcy. Odwrócona hipoteka jest jednak alternatywą dla tych, dla których liczy się każda kwota dodatkowa w miesiącu (w formie raty), jednorazowa, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia bezpieczeństwa i jednak cały czas własności nieruchomości. Dziś większość emerytów znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Z biegiem lat ich liczba wzrośnie, emerytury będą niższe, życie stanie się jeszcze bardziej trudne. To z myślą o tym powstał odwrócony kredyt hipoteczny. Ma wspierać i pomagać seniorom.

Zgubiłeś dokumenty? Co zrobić, gdzie je zastrzec?

Utrata dokumentów, w wyniku zgubienia, czy kradzieży, to niemały problem. Nie dość, że będzie nas kosztowało wyrobienie nowych, to niestety, jeśli dostana się w niepowołane ręce, możemy mieć kłopoty. Najlepiej więc pilnować swoich dokumentów, ale gdy już je stracimy koniecznie trzeba szybko działać.

Po pierwsze należy zgłosić ten fakt w banku (dotyczy to dokumentów tożsamości i kart płatniczych) i niekoniecznie w tym, w którym mamy konto osobiste, który prześle te informacje do systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Przesłanie informacji może być odpłatne, ale są to kwoty niewielkie.

System DZ został stworzony przez Związek Banków Polskich w celu ograniczenia wyłudzeń i przestępstw z wykorzystaniem dokumentów innych osób. Dostęp do bazy, która aktualizowana jest na bieżąco, maja wszystkie banki, instytucje finansowe, operatorzy telefonii komórkowej, poczta, agencje rozliczeniowe, wypożyczalnie samochodów, hotele, notariusze, agenci nieruchomości itp. Tak więc, jeśli zastrzeżemy dokumenty prawdopodobnie będziemy bezpieczni. I nie chodzi tu tylko o dowód osobisty czy paszport. W bazie istnieje zbiór takich dokumentów jak dowody rejestracyjne, prawa jazdy, książeczki wojskowe, marynarskie, karty stałego pobytu – wszystkie, na podstawie których można „skraść tożsamość”. Z policyjnych statystyk wynika, że wyłudzenia pożyczki, kredytu, kradzieży towaru sprzedażnego na raty lub z odroczoną płatnością nadal stanowią problem, o którym rzadko się mówi. Banki i Policja prowadzą kampanię której celem jest upowszechnienie sytemu. Poza informacją o zagubieniu dokumentów w banku, należy ten fakt zgłosić w jednostkach, które dokument wydały:

dowód osobisty – w najbliższym urzędzie gminy/miasta
paszport – w placówce konsularnej za granicą, lub jednym z krajowych punktów paszportowych
prawo jazdy/dowód rejestracyjny – wydział komunikacji starostwa powiatowego.
wraz ze zgłoszeniem należy wnioskować o wydanie nowego dokumentu, zwykle odpłatnie.

Doradcy finansowi - multiformularz

W systemie Dokumenty Zastrzeżone do października 2014 r. odnotowano prawie 1.400.000 dokumentów zastrzeżonych a ich liczba z dnia na dzień wzrasta. Na nieostrożności ich właścicieli żerują ci, którzy na szeroką skalę wykorzystują je do działań przestępczych. Głównie wyłudzeń kredytów, w celu wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego, które mają na celu kradzieże czy unikanie opłat, wynajmu i kradzieży samochodu, czy zakładania firm, w celu wyłudzeń podatków. Pomysłów przestępcy mają wiele. Należy pamiętać, że jeśli dokumenty, czy karty płatnicze zostały utracone w wyniku kradzieży, to fakt ten należy zgłosić również w najbliższej jednostce Policji.

Częste bywają sytuacje, że zagubione dokumenty się odnajdują, ktoś je zwraca po jakimś czasie, są do odbioru w biurach rzeczy znalezionych itd. Wniosek złożony w systemie DZ zawsze można anulować. Jeżeli jednak istnieje prawdopodobieństwo, że dokumenty mogły zostać użyte w celach przestępczych, lepiej jednak wyrobić nowe, nie cofając zastrzeżenia. Będzie to bardziej bezpieczne i pomoże ochronić przed ewentualnymi konsekwencjami takich działań.

Odwrócona hipoteka a pożyczka hipoteczna?

Odwrócona hipoteka to potoczna nazwa produktu, który prawdopodobnie jeszcze w tym roku znajdzie swoje miejsce w ofertach wiodących banków i instytucji uprawnionych do jej udzielania. Na rynku funkcjonuje co najmniej kilka innych produktów, dla których istotnym elementem zabezpieczenia jest nieruchomość. Choćby pożyczka hipoteczna. Między hipoteką odwróconą a pożyczką hipoteczną można znaleźć wiele cech wspólnych, ale równie wiele różnic. I to znaczących.

Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny, a na czym pożyczka hipoteczna?

Hipoteka odwrócona ma na celu poprawę sytuacji życiowej osób starszych, z niskimi świadczeniami, posiadających prawo własności do nieruchomości. W zatwierdzonej przez Parlament ustawie z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym szczegółowo określono zasady przyznawania takich kredytów, warunki zabezpieczenia, spłaty zobowiązania i odstąpienia od umowy. W skrócie ma to polegać na tym, że właściciel nieruchomości podpisując z bankiem, czy instytucją finansową umowę, w zamian za określoną kwotę pieniężną (płatną w ratach bądź jednorazowo, w złotówkach lub walucie obcej) zrzeka się prawa własności na rzecz banku po śmierci. Takie rozwiązanie ma pozwolić seniorom (ale nie tylko, bo ustawodawca nie określił granic wiekowych beneficjentów) na godne życie, spełnienie marzeń. Kwota kredytu jest nieopodatkowana, może być przeznaczona na dowolny cel. Banki nie badają zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, a kwota ustalana jest w oparciu o wycenę nieruchomości, wiek i płeć klienta. Istotne jest to, że kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości do śmierci, a bank przejmuje mieszkanie czy dom dopiero w chwili, gdy spadkobiercy nie wyrażą chęci spłaty zobowiązania (w ciągu 12 miesięcy od daty zgonu).

W przypadku pożyczki hipotecznej sprawa ma się nieco inaczej.

Zabezpieczeniem takiego zobowiązania jest, podobnie jak w hipotece odwróconej, nieruchomość, będąca własnością kredytobiorcy. Takie zobowiązania są zazwyczaj nisko oprocentowane i rozłożone w czasie (podobnie jak kredyt hipoteczny, nawet na 35 lat), ale to my oddajemy kwotę do banku, a nie bank do nas. Pożyczka hipoteczna może być udzielona każdej osobie fizycznej, która spełni warunki określone przez bank – w szczególności wieku, zdolności kredytowej, zatrudnienia, (zupełnie nie branych pod uwagę w przypadku hipoteki odwróconej), ale także musi być właścicielem lub współwłaścicielem, najchętniej nieruchomości mieszkalnej (o wiele trudniej wygląda sprawa przyznania pożyczki w odniesieniu do gruntów, czy działek usługowych itd.). Pożyczka także może być przeznaczona na dowolny cel.

Doradcy finansowi - multiformularz

Zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej nie oznacza, w obu przypadkach, że właściciel nie ma prawa, lub posiada ograniczone prawo do nieruchomości. W przypadku pożyczki hipotecznej prawo takie traci się wówczas, gdy zobowiązania nie były by spłacane, a bank wszcząłby postępowanie windykacyjne. Ostatecznie, po wykorzystaniu wszelkich możliwości odzyskania przeterminowanych należności, bank wydaje decyzje o przejęciu nieruchomości.

Jak widać nowy produkt, którego zabezpieczeniem ma być ustanowienie hipoteki, jest zdecydowanie prostszy do uzyskania. Warunki wyliczenia kwoty będą pewnie podobne do tych, które obowiązują w bankach przy pożyczkach hipotecznych, aczkolwiek uwarunkowany zapisami ustawy. Jest bezpieczny i jego celem jest wsparcie tych, których dochody nie pozwalają na zaciąganie innych zobowiązań kredytowych, bądź też może stanowić „lekarstwo” na problemy finansowe, w tym spłatę innych zobowiązań. Propozycja kierowana jest do osób starszych, lecz może z niej skorzystać każdy, kto posiada na własność nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowania wieczystego (w tym i gruntów).

Odwrócona hipoteka w USA i w Polsce

W Polsce już niebawem na rynku finansowym pojawi się nowy produkt – odwrócony kredyt hipoteczny. Może on stanowić bezpieczną alokację kapitału dla banków, a dla kredytobiorców – szansę na godne życie. Rynek reverse mortgage narodził się w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też, głównie ze względu na uwarunkowania prawne i zasady udzielania tego typu kredytów, to ten kraj stał się wzorcem dla innych, planujących wprowadzenie takich usług, w tym dla Polski.

Odwrócona hipoteka w USA

Sprecyzowanie zasad przyznawania kredytów hipoteki odwróconej wymusiła sytuacja panująca pod koniec lat osiemdziesiątych na amerykańskim rynku nieruchomości. Dzięki pracom Kongresu w 1989 r. wprowadzono HECMs – kredytu odwróconego objętego gwarancją państwa. Ten rodzaj odwróconej hipoteki do dziś cieszy się największa popularnością, kwota wypłacona może być przeznaczona na dowolny cel.

Inne rodzaje to:
Single purpose reverse mortgages – najtańsza forma, przeznaczona na konkretne przebudowy, realizacje projektów, także spłatę zobowiązań podatkowych
Proprietary reverse mortgages – kwota może być wykorzystana na dowolny cel, w odróżnieniu od HECMs nie podlega gwarancjom bezpieczeństwa, jest najdroższą formą odwróconej hipoteki, ale z najmniejszymi wymaganiami.

Jakie więc warunki należy spełnić, by skorzystać z najpopularniejszej hipoteki odwróconej HEMCs?
– Określony wiek – minimum 62 lata
– Prawo własności do nieruchomości
– Spełnienie wymagań budowlanych przez nieruchomość mającą być przedmiotem umowy
– Korzystanie z doradztwa w zakresie odwróconej hipoteki(dla rozwiania wątpliwości, poznania mechanizmów działania, ryzyka, zalet i wad takiego kredytu – w Stanach takie doradztwo jest najczęściej bezpłatne).

Ustawodawca uregulował także kwestie dotyczące instytucji , które mogą udzielać tego typu kredytów. Zwiększa to bezpieczeństwo klientów. Banki i instytucje finansowe w USA czerpią korzyści z odsetek, kosztów i opłat potrącanych z kwoty wyliczonego kredytu, zyskują na nim również firmy ubezpieczeniowe. Od czego zależy wysokość kwoty? Głównie pod uwagę brane są wiek kredytobiorcy, wartość nieruchomości i przewidywana stopa zwrotu. Od prawie trzydziestu lat rynek kredytów hipoteki odwróconej w Stanach stale cieszy się popularnością. Prognozy także optymistycznie zakładają, że będzie on nadal popularny i wykazujący tendencje wzrostowe.

Czy tak będzie i w Polsce?

Już wkrótce o tym się przekonamy. Do dziś nie ma obowiązujących przepisów, umożliwiających bezpieczeństwo i wskazujących zasady przyznawania kredytów hipotecznych odwróconych. Od 2008 roku można wprawdzie skorzystać z tzw. renty dożywotniej oferowanej, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, przez fundusze hipoteczne. Nie jest to jednak rozwiązanie do końca bezpieczne. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 12 września 2014r. zatwierdzona została przez Sejm i Senat. Czeka na podpis Prezydenta RP. Być może jeszcze w tym roku zaczną obowiązywać zapisy jasne, precyzyjnie wskazujące prawa i obowiązki kredytobiorców i kredytodawców, bezpieczne.

Zapisy ustawy nieco przypominają te, obowiązujące w USA, choć dostosowane są oczywiście do realiów panujących w Polsce. Przede wszystkim ustawodawca dokładnie określa, kto może udzielać kredytów – mogą to być banki, Skoki i instytucje finansowe, podlegające nadzorowi KNF. Mimo, iż nie wprowadzono ograniczenia wiekowe beneficjentów, w domyśle produkt ten, podobnie jak w Stanach, ma być przeznaczony dla osób starszych, po 60 roku życia, dla których będzie stanowił dodatkowe, miesięczne lub jednorazowe, źródło dochodu, uzupełnienie niskiego świadczenia.

Doradcy finansowi - multiformularz

Kwota kredytu będzie uzależniona od wartości nieruchomości, wieku kredytobiorcy i jego płci. Co ważne, kredyt mogą uzyskać nie tylko osoby samotne, ale i małżeństwa. Wystarczy posiadać prawo własności, lub współwłasności do nieruchomości. Polskie przepisy przewidują konieczność rzetelnego informowania o zasadach i wyliczeniach dotyczących odwróconej hipoteki (w postaci przekazywanego beneficjentowi formularza informacyjnego), możliwość odstąpienia przez strony od umowy, warunki spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę, lub po jego śmierci – spadkobierców, którzy będą mieli ochotę na spłatę i zachowanie praw do nieruchomości.

Na uwagę zasługuje fakt, że nieruchomość stanowi jedynie zabezpieczenie kredytu. Właściciel zachowuje do niej prawo do śmierci, więc nie ma obaw, jeśli należycie będzie o nią dbał, dokonywał opłat, że zostanie bez dachu nad głową, bo bank pozbawi go jedynego majątku.

Jak widać przepisy prawa zabezpieczają interesy i kredytodawcy, i kredytobiorcy. Są jasne i czytelne. Miejmy nadzieje, że banki zainteresują się tym nowym produktem i znajdziemy przynajmniej kilka takich ofert. Z czasem liczba klientów wzrośnie, choćby z racji prognozowanych wysokości świadczeń, czy „starzenia” się społeczeństwa, które często posiada na własność jedynie nieruchomość i środki w niej zamrożone.

Dla kogo odwrócona hipoteka?

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym została opracowana głównie z myślą o seniorach. To ta grupa, w niedalekiej przyszłości, stanowić będzie większą część społeczeństwa. W Polsce niestety mało kto myśli o oszczędzaniu na starość, nie odkłada, nie inwestuje bo najczęściej nie za bardzo jest z czego. Wraz ze wzrostem liczby emerytów, świadczenia im wypłacane, zgodnie z prognozami, będą niestety niższe niż obecnie. Jedyną szansę na godne życie może stanowić odwrócona hipoteka, która w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy jest dość popularnym kredytem, chętnie wykorzystywanym przez starsze osoby.

Od kilku lat w naszym kraju funkcjonuje wprawdzie podobny produkt, renta dożywotnia (oferowana przez fundusze hipoteczne w oparciu o przepisy prawa cywilnego, często będąca pod lupą UOKiK), ale ustawodawca, w nowej ustawie, daje większe bezpieczeństwo kredytobiorcom, jasne warunki i wskazuje, kto może udzielać odwróconego kredytu hipotecznego.

Dzięki hipotece odwróconej właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub ci, posiadający prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym gruntów) będą mogli powiększyć swój budżet. W skrócie – banki udzielą klientowi pożyczki, której spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, o ile spadkobiercy nie wyrażą woli spłaty zobowiązania. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Ustawa przewiduje możliwość płatności wyliczonej należności w ratach, bądź jednorazowo, w złotówkach bądź walucie obcej.

Ustawodawca nie określi wieku beneficjentów. W domyśle jest to propozycja dla osób starszych, po 60 roku życia, którym coraz ciężej jest wiązać koniec z końcem, ale także do osób młodszych, np. rencistów na sfinansowanie kosztów leczenia, czy godne życie. Jak wiadomo świadczenia takie są dość niskie, więc posiadając prawo własności do nieruchomości warto będzie rozważyć skorzystanie z takiej oferty.

Przegłosowana w Parlamencie ustawa wskazuje na instytucje (banki, SKOKi i instytucje podlegające nadzorowi KNF), stąd też ryzyko takiego kredytu jest znikome. Co więcej, ustawa wskazuje dokładnie warunki informowania ( w postaci formularza informacyjnego) o zasadach, m.in. wyliczania kwoty hipoteki odwróconej, metody jej wyliczenia, oprocentowania, warunkach wypłaty środków, częstotliwości aktualizacji wyceny nieruchomości, warunkach przedterminowej spłaty i innych istotnych kwestiach, na minimum 7 dni przed podpisaniem umowy, by beneficjent mógł dokładnie zapoznać się z danymi i warunkami umowy. Co ważne ustawa przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od daty jej podpisania przez każdą ze stron.

Doradcy finansowi - multiformularz

Kredytobiorca będzie, jak dotychczas, opłacał rachunki, podatki, należycie dbał o mieszkanie czy dom – nadal bowiem pozostaje on jego własnością. W ciągu 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy bank będzie mógł rozliczyć się ze spadkobiercami – mogą albo wykupić nieruchomość (poprzez spłatę kredytu) , lub nie – wtedy stanie się ona własnością banku, a ewentualna nadwyżka wynikająca z rozliczeń, będzie zwrócona spadkobiercom zobowiązanego.

Tak więc odwrócona hipoteka to szansa dla mniej zamożnych, lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej właścicieli nieruchomości na poprawę sytuacji finansowej bez większego ryzyka. Może uwolnić kapitał „zamrożony” w nieruchomości i dać szansę wielu osobom na godne życie. Prognozowana długość życia, starzenie się polskiego społeczeństwa, niewielkie szanse na poprawę sytuacji materialnej seniorów w przyszłości sprawia, że taki produkt najpewniej przyjmie się w Polsce i zyska rzesze zadowolonych klientów.

Jak działa odwrócona hipoteka?

O odwróconym kredycie hipotecznym zaczyna być coraz głośniej. Po wielu zmianach nareszcie ustaw została przyjęta przez Sejm, zatwierdzona przez Senat i czeka na podpis Prezydenta, by po 30 dniach od chwili jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zacząć obowiązywać i pomagać tym, którzy zdecydują się na podpisanie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym. Zgodnie z założeniami ustawy, odwrócona hipoteka ma za zadanie wspomóc finansowo osoby (w domyśle starsze, choć nie ma zapisu w ustawie dotyczącego wieku potencjalnego kredytobiorcy), przez wypłatę umówionych środków z kapitału, w postaci prawa własności do nieruchomości, w formie ratalnej, bądź jednorazowo.

Nazwa wskazuje, że odwrócona hipoteka jest przeciwstawna do tradycyjnego kredytu hipotecznego. W skrócie – właściciel nieruchomości ( także współwłaściciel, osoba posiadająca prawo do spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, lub użytkowania wieczystego, także gruntów) zrzeka się na rzecz banku, czy innej określonej przez prawo instytucji ( ustawodawca wskazuje, kto może udzielić takiego kredytu – banki krajowe, instytucje podlegające nadzorowi KNF), po śmierci, w zamian za określoną kwotę pieniędzy wypłacaną klientowi, prawa własności. Tak więc spłata zobowiązania rozpocznie się w chwili śmierci kredytobiorcy. Nie ma mowy o utracie mieszkania wcześniej, jak to często bywało przy tzw. rencie dożywotniej, która funkcjonuje, jest oferowana przez fundusze ubezpieczeniowe, niekoniecznie na jasnych zasadach, którym przypatruje się UOKiK.

W chwili zgonu właściciela nieruchomości, dla której podpisana została umowa hipoteki odwróconej, bank stanie się jej właścicielem, o ile chęci spłaty zobowiązania nie wyrażą spadkobiercy. Jeśli nie, ewentualna nadwyżka pozostała do wypłaty spadkodawcy ,zostanie sprawiedliwie rozdysponowana spadkobiercom, a bank będzie mógł przedmiot umowy spieniężyć i odzyskać to, co wypłacił kredytobiorcy za jego życia.

Jak to działa?

W myśl zatwierdzonej przez Parlament ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym podpisując umowę o kredyt w takiej formie klient – właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy użytkowania wieczystego będzie otrzymywał w formie ustalonych rat, lub jednorazowo umówioną kwotę pieniędzy (należy pamiętać, że nie będzie to 100% wartości nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę – cześć pokryje koszty, prowizje i opłaty banku). Należności te nie będą wymagały spłaty – zabezpieczeniem kredytu będzie sama nieruchomość. Kredyt ten nie będzie uzależniony ani od wieku, ani od zdolności kredytowej, dochodów, czy stanu zdrowia. To zupełnie inaczej, niż w przypadku zwykłego kredytu o jaki najczęściej się staramy. Bank nie będzie pytał również na co zostaną przeznaczone wypłacane środki.

Doradcy finansowi - multiformularz

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, miejmy nadzieję już niedługo zacznie obowiązywać w Polsce. Kolebką hipoteki odwróconej są Stany Zjednoczone, ogromną popularność zyskała też w krajach Europy Zachodniej. Miejmy nadzieję, że ściśle określone zasady, bezpieczeństwo, nadzór KNF nad instytucjami, które takie kredyty będą proponowały spowodują, że i w Polsce będzie pomocnym środkiem dla ludzi starszych, których, zgodnie z prognozami na przyszłość, stale będzie przybywać. Dzięki temu produktowi seniorzy (choć nie tylko) będą w stanie normalnie, godnie żyć, funkcjonować, spełniać swoje marzenia, realizować plany, rozwijać zainteresowania i pasje. Dzięki dodatkowym środkom wypłacanym w ramach umowy nie będą martwić się o podstawowe lekarstwa, opiekę medyczną. Zaczną żyć na poziomie europejskim, a może i światowym?