Hipoteka Odwrócona

Odwrócona hipoteka w USA i w Polsce

W Polsce już niebawem na rynku finansowym pojawi się nowy produkt – odwrócony kredyt hipoteczny. Może on stanowić bezpieczną alokację kapitału dla banków, a dla kredytobiorców – szansę na godne życie. Rynek reverse mortgage narodził się w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też, głównie ze względu na uwarunkowania prawne i zasady udzielania tego typu kredytów, to ten kraj stał się wzorcem dla innych, planujących wprowadzenie takich usług, w tym dla Polski.

Odwrócona hipoteka w USA

Sprecyzowanie zasad przyznawania kredytów hipoteki odwróconej wymusiła sytuacja panująca pod koniec lat osiemdziesiątych na amerykańskim rynku nieruchomości. Dzięki pracom Kongresu w 1989 r. wprowadzono HECMs – kredytu odwróconego objętego gwarancją państwa. Ten rodzaj odwróconej hipoteki do dziś cieszy się największa popularnością, kwota wypłacona może być przeznaczona na dowolny cel.

Inne rodzaje to:
Single purpose reverse mortgages – najtańsza forma, przeznaczona na konkretne przebudowy, realizacje projektów, także spłatę zobowiązań podatkowych
Proprietary reverse mortgages – kwota może być wykorzystana na dowolny cel, w odróżnieniu od HECMs nie podlega gwarancjom bezpieczeństwa, jest najdroższą formą odwróconej hipoteki, ale z najmniejszymi wymaganiami.

Jakie więc warunki należy spełnić, by skorzystać z najpopularniejszej hipoteki odwróconej HEMCs?
– Określony wiek – minimum 62 lata
– Prawo własności do nieruchomości
– Spełnienie wymagań budowlanych przez nieruchomość mającą być przedmiotem umowy
– Korzystanie z doradztwa w zakresie odwróconej hipoteki(dla rozwiania wątpliwości, poznania mechanizmów działania, ryzyka, zalet i wad takiego kredytu – w Stanach takie doradztwo jest najczęściej bezpłatne).

Ustawodawca uregulował także kwestie dotyczące instytucji , które mogą udzielać tego typu kredytów. Zwiększa to bezpieczeństwo klientów. Banki i instytucje finansowe w USA czerpią korzyści z odsetek, kosztów i opłat potrącanych z kwoty wyliczonego kredytu, zyskują na nim również firmy ubezpieczeniowe. Od czego zależy wysokość kwoty? Głównie pod uwagę brane są wiek kredytobiorcy, wartość nieruchomości i przewidywana stopa zwrotu. Od prawie trzydziestu lat rynek kredytów hipoteki odwróconej w Stanach stale cieszy się popularnością. Prognozy także optymistycznie zakładają, że będzie on nadal popularny i wykazujący tendencje wzrostowe.

Czy tak będzie i w Polsce?

Już wkrótce o tym się przekonamy. Do dziś nie ma obowiązujących przepisów, umożliwiających bezpieczeństwo i wskazujących zasady przyznawania kredytów hipotecznych odwróconych. Od 2008 roku można wprawdzie skorzystać z tzw. renty dożywotniej oferowanej, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, przez fundusze hipoteczne. Nie jest to jednak rozwiązanie do końca bezpieczne. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 12 września 2014r. zatwierdzona została przez Sejm i Senat. Czeka na podpis Prezydenta RP. Być może jeszcze w tym roku zaczną obowiązywać zapisy jasne, precyzyjnie wskazujące prawa i obowiązki kredytobiorców i kredytodawców, bezpieczne.

Zapisy ustawy nieco przypominają te, obowiązujące w USA, choć dostosowane są oczywiście do realiów panujących w Polsce. Przede wszystkim ustawodawca dokładnie określa, kto może udzielać kredytów – mogą to być banki, Skoki i instytucje finansowe, podlegające nadzorowi KNF. Mimo, iż nie wprowadzono ograniczenia wiekowe beneficjentów, w domyśle produkt ten, podobnie jak w Stanach, ma być przeznaczony dla osób starszych, po 60 roku życia, dla których będzie stanowił dodatkowe, miesięczne lub jednorazowe, źródło dochodu, uzupełnienie niskiego świadczenia.

Doradcy finansowi - multiformularz

Kwota kredytu będzie uzależniona od wartości nieruchomości, wieku kredytobiorcy i jego płci. Co ważne, kredyt mogą uzyskać nie tylko osoby samotne, ale i małżeństwa. Wystarczy posiadać prawo własności, lub współwłasności do nieruchomości. Polskie przepisy przewidują konieczność rzetelnego informowania o zasadach i wyliczeniach dotyczących odwróconej hipoteki (w postaci przekazywanego beneficjentowi formularza informacyjnego), możliwość odstąpienia przez strony od umowy, warunki spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę, lub po jego śmierci – spadkobierców, którzy będą mieli ochotę na spłatę i zachowanie praw do nieruchomości.

Na uwagę zasługuje fakt, że nieruchomość stanowi jedynie zabezpieczenie kredytu. Właściciel zachowuje do niej prawo do śmierci, więc nie ma obaw, jeśli należycie będzie o nią dbał, dokonywał opłat, że zostanie bez dachu nad głową, bo bank pozbawi go jedynego majątku.

Jak widać przepisy prawa zabezpieczają interesy i kredytodawcy, i kredytobiorcy. Są jasne i czytelne. Miejmy nadzieje, że banki zainteresują się tym nowym produktem i znajdziemy przynajmniej kilka takich ofert. Z czasem liczba klientów wzrośnie, choćby z racji prognozowanych wysokości świadczeń, czy „starzenia” się społeczeństwa, które często posiada na własność jedynie nieruchomość i środki w niej zamrożone.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy

doradca

Leave a Reply