Hipoteka Odwrócona

5 powodów, dla których warto skorzystać z odwróconej hipoteki

Odwrócony kredyt hipoteczny cieszy się sporym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych i krajach zachodniej Europy. Prawdopodobnie tak też będzie w Polsce. Po kilku zmianach został ostatecznie przyjęty przez Sejm i Senat projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ma stanowić pomoc finansową osobom, które posiadają prawo do nieruchomości, a w zamian za przekazanie (po śmierci) prawa do niej otrzymają od banku, czy innej wiarygodnej instytucji finansowej, na jasno określonych warunkach, środki finansowe w dowolnej walucie, w ratach, bądź jednorazowo na dowolny cel. Na dzień dzisiejszy można, na podstawie obserwacji w innych krajach, stwierdzić, że odwrócona hipoteka ma więcej zalet, niż wad. Jest przynajmniej pięć powodów, dla których będzie warto skorzystać z odwróconej hipoteki.

Po pierwsze, mimo braku ograniczeń wiekowych w ustawie, odwrócona hipoteka wspomoże osoby starsze, po 60 roku życia, których sytuacja finansowa jest średnia lub trudna. Będą mogły z niej skorzystać również małżeństwa.

Po drugie odwrócona hipoteka umożliwi „odmrożenie” środków skumulowanych w nieruchomości w wybranej formie – ratalnej czy jednorazowej bez potrzeby innych, bieżących spłat. Nie jest tez brany pod uwagę wiek, dochody, stan zdrowia, czy zdolność kredytowa potencjalnego „kredytobiorcy”.

Po trzecie ustawa gwarantuje, że przez cały czas obowiązywania umowy o odwróconej hipotece właścicielem nieruchomości pozostaje jej dotychczasowy właściciel. Zabezpieczenie banku polega na wpisie hipoteki w Księdze Wieczystej. Może tam mieszkać, korzystać z dóbr pod warunkiem należytej dbałości o nieruchomość, dokonywania opłat i najpewniej ubezpieczenia. Przejęcie nieruchomości przez bank następuje w chwili śmierci klienta, jeśli nie wyrażą chęci na spłatę jego spadkobiercy (mają na to rok). Obecna renta dożywotnia nie daje takich gwarancji.

Doradcy finansowi - multiformularz

Czwartym powodem może być pomoc odwróconej hipoteki w spłacie innych zobowiązań, w celu choćby uniknięcia egzekucji komorniczej itp. Takich sytuacji w kraju jest coraz więcej. Duża liczba osób, także młodych, nie może zaciągnąć kredytu z uwagi na brak zdolności kredytowej. Odwrócona hipoteka może im pomóc, gdyż ustawodawca nie określił grupy wiekowej osób, które z niej mogą skorzystać. Po poprawie sytuacji finansowej takie osoby będą mogły spłacić wierzytelność i wykreślić wpis hipoteki w Księdze Wieczystej.

Piąty powód dotyczy szczególnie osób, którzy albo nie maja spadkobierców, albo z różnych powodów nie chcą, by nieruchomość wchodziła po śmierci do masy spadkowej i podziału. Po śmierci właściciela nieruchomości przejdzie ona na własność banku, czy instytucji udzielającej kredytu odwróconej hipoteki. Wtedy spadkobiercy będą mogli ją „przejąć” dopiero po spłacie zobowiązania.

To, co jedni uważają za plus, inni mogą postrzegać inaczej. Jedno jest pewne – przed podjęciem decyzji warto wspomóc się fachową wiedzą, rozważyć dokładnie ewentualne korzyści i straty. Należy liczyć się z dodatkowymi kosztami (które obniżą wycenioną wartość kredytu, stąd nie uzyskamy 100% wartości nieruchomości) związanymi z prowizją, kosztami kredytodawcy. Odwrócona hipoteka jest jednak alternatywą dla tych, dla których liczy się każda kwota dodatkowa w miesiącu (w formie raty), jednorazowa, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia bezpieczeństwa i jednak cały czas własności nieruchomości. Dziś większość emerytów znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Z biegiem lat ich liczba wzrośnie, emerytury będą niższe, życie stanie się jeszcze bardziej trudne. To z myślą o tym powstał odwrócony kredyt hipoteczny. Ma wspierać i pomagać seniorom.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy

doradca

Leave a Reply