Hipoteka Odwrócona

Jak działa odwrócona hipoteka?

O odwróconym kredycie hipotecznym zaczyna być coraz głośniej. Po wielu zmianach nareszcie ustaw została przyjęta przez Sejm, zatwierdzona przez Senat i czeka na podpis Prezydenta, by po 30 dniach od chwili jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zacząć obowiązywać i pomagać tym, którzy zdecydują się na podpisanie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym. Zgodnie z założeniami ustawy, odwrócona hipoteka ma za zadanie wspomóc finansowo osoby (w domyśle starsze, choć nie ma zapisu w ustawie dotyczącego wieku potencjalnego kredytobiorcy), przez wypłatę umówionych środków z kapitału, w postaci prawa własności do nieruchomości, w formie ratalnej, bądź jednorazowo.

Nazwa wskazuje, że odwrócona hipoteka jest przeciwstawna do tradycyjnego kredytu hipotecznego. W skrócie – właściciel nieruchomości ( także współwłaściciel, osoba posiadająca prawo do spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, lub użytkowania wieczystego, także gruntów) zrzeka się na rzecz banku, czy innej określonej przez prawo instytucji ( ustawodawca wskazuje, kto może udzielić takiego kredytu – banki krajowe, instytucje podlegające nadzorowi KNF), po śmierci, w zamian za określoną kwotę pieniędzy wypłacaną klientowi, prawa własności. Tak więc spłata zobowiązania rozpocznie się w chwili śmierci kredytobiorcy. Nie ma mowy o utracie mieszkania wcześniej, jak to często bywało przy tzw. rencie dożywotniej, która funkcjonuje, jest oferowana przez fundusze ubezpieczeniowe, niekoniecznie na jasnych zasadach, którym przypatruje się UOKiK.

W chwili zgonu właściciela nieruchomości, dla której podpisana została umowa hipoteki odwróconej, bank stanie się jej właścicielem, o ile chęci spłaty zobowiązania nie wyrażą spadkobiercy. Jeśli nie, ewentualna nadwyżka pozostała do wypłaty spadkodawcy ,zostanie sprawiedliwie rozdysponowana spadkobiercom, a bank będzie mógł przedmiot umowy spieniężyć i odzyskać to, co wypłacił kredytobiorcy za jego życia.

Jak to działa?

W myśl zatwierdzonej przez Parlament ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym podpisując umowę o kredyt w takiej formie klient – właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy użytkowania wieczystego będzie otrzymywał w formie ustalonych rat, lub jednorazowo umówioną kwotę pieniędzy (należy pamiętać, że nie będzie to 100% wartości nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę – cześć pokryje koszty, prowizje i opłaty banku). Należności te nie będą wymagały spłaty – zabezpieczeniem kredytu będzie sama nieruchomość. Kredyt ten nie będzie uzależniony ani od wieku, ani od zdolności kredytowej, dochodów, czy stanu zdrowia. To zupełnie inaczej, niż w przypadku zwykłego kredytu o jaki najczęściej się staramy. Bank nie będzie pytał również na co zostaną przeznaczone wypłacane środki.

Doradcy finansowi - multiformularz

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, miejmy nadzieję już niedługo zacznie obowiązywać w Polsce. Kolebką hipoteki odwróconej są Stany Zjednoczone, ogromną popularność zyskała też w krajach Europy Zachodniej. Miejmy nadzieję, że ściśle określone zasady, bezpieczeństwo, nadzór KNF nad instytucjami, które takie kredyty będą proponowały spowodują, że i w Polsce będzie pomocnym środkiem dla ludzi starszych, których, zgodnie z prognozami na przyszłość, stale będzie przybywać. Dzięki temu produktowi seniorzy (choć nie tylko) będą w stanie normalnie, godnie żyć, funkcjonować, spełniać swoje marzenia, realizować plany, rozwijać zainteresowania i pasje. Dzięki dodatkowym środkom wypłacanym w ramach umowy nie będą martwić się o podstawowe lekarstwa, opiekę medyczną. Zaczną żyć na poziomie europejskim, a może i światowym?

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy

doradca

Leave a Reply