Hipoteka Odwrócona

Pożyczki hipoteczne

BNP Paribas Pożyczka hipoteczna (z ubezpieczeniem na życie)

BNP Paribas

Pożyczka hipoteczna (z ubezpieczeniem na życie)

Wysokość raty: 770.89 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 4.82 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 770.89 PLNOferta z obniżoną marżą po wykupieniu dodatkowych produktów z oferty banku:

- konto osobiste (Konto Otwarte na Ciebie) z kartą debetową i pod warunkiem zasilania konta wpływami dochodów w wysokości min. 2 500 zł/mies.

- polisy na życie

- ubezpieczenia nieruchomości


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,12%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 4,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 287.732,12 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 240.728,89 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.247,03 zł.opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 2.400,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 28.537,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400,00 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 787.732,12 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.358,06 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.088,20 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.


Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Oprocentowanie nominalne 4.68 %
marża 4.00 %
WIBOR 0.68 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.82 %
Ubezpieczenie pomostowe 99.60 PLNBank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższana jest o 1 pkt.proc.

Wskazana kwota jest kosztem ubezpieczenia pomostowego w skali miesiąca
Polisa na życie 0.00 PLNUbezpieczenie jest obowiązkowe przez 3 lata
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLNProwizja 0% w ofercie z ubezpieczeniem lub 2% bez ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0.00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 270.60 PLNWycena wymagana w każdej sytuacji, koszt wyceny ponosi Klient.

Podana wartość ma charakter szacunkowy. Zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie.
Suma kosztów 270.60 PLN 
Dodatkowe informacje
Weksel NIE
Wcześniejsza spłata kredytu 1.00 %Prowizja pobierana tylko w okresie przed upływem 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej
Przewalutowanie
 na PLN 0.00 %
 na EUR 0.00 %
 na CHF 0.00 %
 na USD 0.00 %
Plusy
  • Możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej
  • Możliwość wyboru stawki referencyjnej