Hipoteka Odwrócona

Pożyczki hipoteczne

Bank Millennium Pożyczka hipoteczna

Bank Millennium

Pożyczka hipoteczna

Wysokość raty: 774.16 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 5.09 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 774.16 PLNWskazana marża (obniżona o 0,5% od standardowej) jest dostępna dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:


-są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz

- są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium i wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,94% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 0,21% (według stanu na dzień 31.03.2021 r.), oprocentowanie zmienne wynosi 4,26% i pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu początkowego przez cały okres obowiązywania Umowy. Całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) wynosi 156 522 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 255 713,46 zł, całkowity koszt pożyczki hipotecznej 99 191,46 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 87 074,18 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 782,64 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 210 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 4 905,64 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 22 lat, rata kredytu 902,21 zł, liczba rat 270. Kalkulacja wykonana na dzień 14.04.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nieruchomości o wartości 308 965,65 zł, marża kredytu wynosi 4,05% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. Wówczas konto 360 prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł.
Oprocentowanie nominalne 4.73 %
marża 4.05 %
WIBOR 0.68 %
Oprocentowanie rzeczywiste 5.09 %
Ubezpieczenie pomostowe 99.60 PLNProwizja za podwyższone ryzyko - opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku.

Podany koszt dotyczy prowizji wyliczonej w skali miesiąca
Polisa na życie 24.00 PLNUbezpieczenie jest obowiązkowe. w ofercie banku znajduje się Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców/pożyczkobiorców, stosowane jako jedno z zabezpieczeń kredytu hipotecznego;

Składka ubezpieczeniowa wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia miesięcznie, zgodnie ze stopą składki zawartą we Wniosku-Polisie i pobierana jest 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z rachunku w Banku Millennium służącego do obsługi kredytu
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLNW ramach najnowszej Promocji Bank Millennium nie pobiera prowizji
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0.00 PLNDla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 0.00 PLNWycenę zleca samodzielnie i zawsze w bezpośrednim kontakcie z rzeczoznawcą klient. Operat szacunkowy jest wymagany w BM w przypadku każdej transakcji i może być dostarczony przez klienta wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o kredycie lub po WOK.
Suma kosztów 0.00 PLN 
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wcześniejsza spłata kredytu 0.00 %
Przewalutowanie
 na PLN brakBrak możliwości przewalutowania kredytu na PLN.
 na EUR brakBrak możliwości przewalutowania kredytu na EUR.
 na CHF brakBrak możliwości przewalutowania kredytu na CHF.
 na USD brakBrak możliwości przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Bank akceptuje różne źródła dochodu
  • Docelowym zabezpieczeniem kredytu może być też hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej.
  • Możliwość obniżenia marży pod dodatkowymi warunkami
Minusy
  • Obowiązkowe ubezpieczenie na życie