Hipoteka Odwrócona

Kredyty hipoteczne

Bank BPS Kredyt Mój Dom - Promocja intensywnie zielona - Wariant I

Bank BPS

Kredyt Mój Dom - Promocja intensywnie zielona - Wariant I

Wysokość raty: 982.32 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 2.82 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 982.32 PLNKredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,73% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 314 500 PLN, okres kredytowania: 295 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,40% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,19% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,40 p.p.), równa rata miesięczna: 1 412,38 PLN, łączna liczba rat: 295. Całkowity koszt kredytu 112 300,07 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 102 153,57 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7 862,50 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 426 800,07 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Oprocentowanie nominalne 2.77 %
marża 2.09 %
WIBOR 0.68 %
Oprocentowanie rzeczywiste 2.82 %
Ubezpieczenie pomostowe 280.80 PLNW okresie przejściowym (do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego) marża jest podwyższana o 1,4 p.p.Podana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyliczony w skali miesiąca
Polisa na życie 0.00 PLN
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata 0.00 PLN
Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN
Całkowity koszt UNW 0.00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 480.00 PLNWycena 480 - 1200 zł w zależności od rodzaju nieruchomości.

Bank może zrezygnować z konieczności wyceny nieruchomości w przypadku:

a) nabywania nieruchomości budowanej przez inwestora zastępczego
– pod warunkiem zawarcia w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a tymże inwestorem dokładnego opisu kredytowanej nieruchomości oraz dołączenia harmonogramu wpłat z tytułu tej umowy,
b) nabywania lokalu mieszkalnego od gminy, gdzie wszelkie informacje zawarte są w dokumencie potwierdzającym prawo do nabycia lokalu przez Wnioskodawcę,
c) kredytu w wysokości do 100.000 PLN przeznaczonego na remont, kiedy zakres prac nie wymaga zezwoleń organów administracyjnych i zmiany projektu, a wartość prac nie przekracza 1100 zł/m kw.
Suma kosztów 480.00 PLN 
Dodatkowe informacje
Wycena nieruchomosci TAK
Wycena nieruchomosci 3.00 %Do 36 mies. prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje z powodu zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego.
Przewalutowanie
na PLN 0.00 %
na EUR 0.00 %
na CHF 0.00 %
na USD 0.00 %
Plusy
  • Ubezpieczenie nie jest wymagane
  • Raz w roku wakacje kredytowe
Minusy
  • Bank pobiera prowizję za udzielenie kredytu
  • Obowiązkowe zabezpieczenie w postaci weksla